Skjoldstølen ble åpnet med musikk, sang, dans og lek.

Naboer og Skjoldstølen barnehage var med å feire da snoren ble klippet og området endelig ble offisielt åpnet.

Det er holdt høyt fokus på å ivareta de grønne kvalitetene i det eksisterende naturrommet, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. Historien om Skjoldstølen og gamle Osbanetrasèen er nyttet aktivt som et identitetsskapende og historiefortellende element på anlegget.

Innspill fra nærområdet
Masterstudenter ved Høyskolen i Vestland har gjennomført brukermedvirkning med barn og unge i nærområdet: elever ved Smørås barneskole, og barn og foreldre ved Skjoldttun barnehage og nærområdet har bidratt med verdifull lokalkunnskap og innspill til de nye planene for anlegget.

Skjoldstølen universell utformet karusellBymiljøetaten har også gjennomført en til en-dialog, med fokus på universell utforming og inkluderende lek.

Målet med oppgraderingen har vært å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge i Fana bydel, og å skape en attraktiv møteplass for både nærområdet, og for tilreisende fra andre bydeler. I nærhet av kollektiv-gange og sykkelveinett i Fanaveien og med boligområder, håper vi at området blir godt brukt.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygget av anleggsgartnermester Jans Hageservice AS. Anleggstiden pågikk fra vinter 2021 til sommeren 2022.

Mer om vårt arbeid med Skjoldstølen og bilder her!

Les mer om Skjoldstølen på Bergen Kommune sine nettsider!

We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.